Faq

Hvor mange behandlinger trenger jeg?

Osteopati er pasientfokusert, noe som betyr at behandlingen er rettet til deg som enkeltperson. Din osteopat skal kunne gi deg en indikasjon etter ditt første besøk. For noen akutte smerter en eller to behandlinger kan være alt som er nødvendig. Kroniske tilstander kan trenge løpende vedlikehold. Et gjennomsnittlig forløp er 3 til 6 behandlinger.

Trenger jeg en henvisning fra legen?

En formell henvisning fra fastlegen din ikke er nødvendig. De fleste pasientene kommer på eget initiativ. Behandlingen er ikke refunderbar ift NAV.

Hvor mye behandlinger koster?

1.konsultasjon koster 750,- . Oppfølging koster 700,-

Er osteopatisk behandling autorisert av norske helsevesenet?

Selv om osteopati er en del av den nasjonale helsesystemet i UK, USA, Australia og New Zealand, er det ennå ikke en del av det norske helsevesenet.

For mer informasjon om autorisasjonsprosessen i Norge, se på www.osteopati.org (NOF)

Jeg har lagt merke til at mange osteopater har bokstavene DO og / eller BSc (Ost) etter sitt navn. Hva betyr dette?

Dette er osteopatiske kvalifikasjoner. DO står for Diplom i Osteopati, den B. Sc er en bachelor grad i osteopati. Lengden av opplæringen er den samme for begge – minst fire år fulltids opplæring. Alternativet er 5 års deltidsutdanning hvor det kreves medisinsk bakgrunnsutdanning, som fysioterapi (Gir DO). Den norske utdanningsinstitisjonen er Nordisk Akademi for Osteopati, Oslo.

Hvordan kan jeg være sikker på at jeg er i trygge hender når jeg besøker en osteopat?

Osteopatien setter pasientsikkerhet høyest, og det er strenge krav til kvalifikasjon. General Osteopathic Council i England er det strengeste registeret i Europa, i forhold til kvalifikasjoner som kreves av medlemmene. I Norge er et slikt system relativt nytt, men alle medlemmer av Norsk Osteopat Forbund har godkjent utdanning.

Hvor mange osteopater jobber i andre land? Og hvor mange pasienter ser de?

I Storbritannia er det i underkant av 4000 registrerte osteopater som ser omtrent 24000 pasienter hver dag, dvs ca 850.000 pasienter per år. 75% av pasientene kommer på eget initiativ, mens de andre 25% er henvist fra leger. I USA er det i underkant av 59000 osteopater uteksaminert fra 23 universiteter. Amerikanske osteopater er også sertifisert som leger. 46% av osteopatene arbeid i allmennmedisin, mens resten er arbeider i spesial avdelinger ved sykehus.