Om Osteopati

Osteopati er primært en filosofi om helse, ikke bare en rekke av manuelle teknikker anvendt på menneskekroppen.

  • Denne filosofien sier at en sunn kropp er i stand til å opprettholde en balanse for å fungere.
  • Kroppen er derfor i stand til å gjenopprette eller tilpasse seg ulike belastninger som er påført: traumatiske eller på annen måte.
  • Noen ganger er ikke kroppens egne ressurser tilstrekkelig for å klare å gjenvinne balansen alene. Her kan osteopati hjelpe kroppen å finne tilbake til en tilstand av harmoni.
  • Osteopatisk medisin har utviklet en måte å diagnosere, behandle, oppfølge og forebygge funksjonell kroppsproblematikk.

Opphav:

En amerikansk lege og kirurg, Dr. Andrew Taylor Still, i 1889, observerte og undersøkte hvordan kroppen ser ut til å komme ut av balanse, noe som fører til ulike former for smerte og sykdommer. Han kom opp med et omfattende system av undersøkelser, diagnosering og behandling av muskel- skjelett systemet og kroppens viscerale system (organsystemet) for å forbedre kroppens funksjon. Hans konsept har blitt utviklet over mange år, med hjelp av mange brilliante hjerner, som bl.a John Martin Littlejohn og Graham Sutherland .

Osteopatiske Prinsipper :

Kroppen er en enhet og bør betraktes som «ett». Dette betyr at alt i kroppen vår er koblet gjennom direkte mekaniske forbindelser (muskler, leddbånd og bindevev/fascia), gjennom nevrologiske forbindelser (ved hjelp av det sentrale og autonome nervesystemet, og proprioseptive endringer), samt gjennom væske tilkoblinger (lymfeknuter, blod, cerebro-spinalvæske). Så gjennom disse prinsippene, vil endring i enhver del av kroppen komme til å påvirke resten av kroppen.

Kroppen har en evne til å reparere og opprettholde balansen av vitale funksjoner gjennom homeostasis av det indre rom. (Hvis vi kuttet oss selv vil vi få innflammasjon og reparasjon med tilknytning til en kaskade av biokjemiske endringer i blodet vårt).Osteopati har vært en av røttene til utviklingen av andre former for manuell terapi, og har vært en pioner innen helhetlig tenkning i vestlige land. I Østen har tanken på kroppen som en helhet vært grunnlaget for medisin i tusenvis av år.

Osteopatiske teknikker:

Over de siste 130 år har osteopater over hele verden bidratt til utbygging av osteopatiske teknikker; manipulasjon av bindevev og bløtdel, muskel- skjelett teknikker, artikulasjon, manipulasjon og mobilisering av ledd, behandling av det viscerale/organ systemet, og osteopatiske cranio sacral teknikker (veldig spesifikk og effektiv måte og behandle gjennom bindevev systemet, væske og nervesystemet. Cranio=hodeskallen, sacral=korsben, midt i bekkenet).

Osteopati i verden:

Osteopati er nå en del av den nasjonale helsetjenesten i Storbritannia, USA, Australia og New Zealand. Osteopati har også fått autorisasjon i Frankrike, Belgia, Sveits. Det er et godt samarbeid de Europeiske landene imellom når det gjelder kvalitetssikring av osteopati i hele Europa.